-

kluczu

Komentarze użytkownika

@Diecezja wrocławska przed Karolem Ferdynandem Wazą. (29 lipca 2017 14:06)

Nigdy nie udało się Śląska Dolnego zgermanizowac w 100%. W powiatach Sycowskim, Oleśnickim zachowała się szczątkowo ludność polskich Ślązaków autochtonów. Jeszcze w latach 70' ubiegłego wieku Polskie Radio Wrocław pod wodzą red. Wielowiejskiego nagrało serię słuchowisk ze Ślązaczką Panią Olejnikową ze wsi Białykał. Śpiewała ona dolnośląskie pieśni ludowe w śląskim dialekcie języka polskiego. Za sprawą tegoż redaktora powstał w Strzelinie zespół Głośnośląska Kapela grająca owe śląskie pieśni ludowe we współczesnych interpretacjach. Polskie Radio Wrocław nagrało także audycję w 1958 r. o polskiej Ślązaczce Pailinie Bąk mieszkającej z dziadapradziada w Dziesławicach pow.Syców, taśma nr 5115. Kolejnym Ślązakiem autochtonem na Śląsku Dolnym był J&oacut ...

kluczu
29 lipca 2017 21:49

Strona 1 na 1.